MENY

Det är lika enkelt som genialiskt. För att ett företag ska lyckas med sin marknadsföring så krävs det att det finns en medarbetare som kan lägga tid på att på att analysera behoven och vara fokuserad på att se till så att rätt insatser verkställs. Stora företag och koncerner har löst problemet genom att anställa en marknadschef, en person som alltid finns tillhands och som kan allt om hur man på bästa sätt når ut till potentiella kunder.

Så gott som alla små och medelstora företag saknar av kostnadsskäl möjligheten att anställa en marknadschef vilket får till följd att marknadsföringsinsatserna ofta blir en ren chanstagning eller kanske helt uteblir. Vi frågade oss själva, måste det vara så? Nej, inte nu längre. Nu kan alla, även små och medelstora företag, få uppleva nyttan med en marknadschef.

Med vår tjänst får du en personlig marknadschef som, tillsammans med sina assistenter och analytiker, står till ditt förfogande när du behöver det. De utför samma professionella arbete som personer med motsvarande uppgifter på ett stort företag eller en koncern gör och de hjälper dig oavsett om det är en gång om dagen eller en gång om året. Hos oss bestämmer du alltså själv i hur stor omfattning din marknadschef ska vara involverad.

Vad Din Marknadschef kan och bör göra för dig kommer vi fram till gemensamt. Kontakta oss redan idag för ett förutsättningslöst samtal och berätta var du vill att ditt företag ska befinna sig i framtiden så berättar vi hur Din Marknadschef kan hjälpa dig att förverkliga visionerna.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter i formuläret så kontaktar vi dig för ett förutsättningslöst samtal om vad vi kan göra för dig! Som kund får du en personlig sida hos oss. Klicka på datorn för att se exempel.

dator

 


Vår prismodell

Alla våra kunder är unika varför vi inte har någon klar prislista. Vårt arvode kan baseras på allt från konsulttimmar, fast eller rörligt pris alternativt en kombination. Det finns ingen bindningstid eller minimikrav och ju mer du anlitar din marknadschef ju lägre blir timkostnaden. Hos oss får alla kunder en unik sida där du som kund kan följa vad Din Marknadschef arbetar med å dina vägnar och hur mycket tid som läggs.

Vi tar ett helhetsgrepp om din marknadsföring eller fixar enskilda marknadsföringslösningar åt dig vid behov!


Vår marknadschef från Marknadschef.nu hjälpte oss på ett mycket professionellt sätt och tog fram ett helt nytt koncept för broschyrer, e-postutskick och e-handel. De förhandlade fram ett bra pris med reklambyrån som byggde vår nya hemsida och som nu även hanterar våra e-postutskick. Tjänsten som Marknadschef.nu tillhandahåller visade vara mycket prisvärd och har ökat tillströmningen av nya kunder och vår försäljning märkbart.
Mikael Leijon, VD Truck24 AB


Vi var i behov av att utveckla vår marknadsföring och när vi hörde talas om Marknadschef.nu valde vi att samarbeta med dom då de har den kompetens vi efterfrågade och tack vare att de erbjöd en prismodell som gav oss fritt utrymme att nyttja deras tjänster efter behov. Vi får kontinuerligt bra förslag på hur vi kan utveckla vår marknadsföring och vi är mycket nöjda med samarbetet med Marknadschef.nu!
Emilia Pockar, Ölands Turism Online AB

Marknadschef.nu

Larochegatan 5
211 34  MALMÖ

Tel: 040-601 17 20
Fax: 040- 22 09 85

E-post: min@marknadschef.nu